Các nhóm nợ quá hạn được phân loại bởi hệ thống CIC các chủ thẻ nên biết

Đối với CIC nợ quá hạn là khoản nợ mà người đi vay không thể trả cả gốc và lãi vào đúng ngày đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn

Đây là các khoản nợ có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng thời hạn.

Các khoản nợ trong hạn;

Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày (Khách hàng quá hạn từ 1 đến 10 ngày sẽ phải trả thêm lãi phạt quá hạn 150%)

Nhóm  cần chú ý

Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn

Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

Nhóm nợ nghi ngờ mất vốn

Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm nợ có khả năng mất vốn bao gồm:

Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

Khi khách hàng vay rơi vào nhóm 3, 4, 5 cũng sẽ bị xếp vào nhóm nợ xấu. Khách hàng khi đã thuộc nhóm nợ xấu (nợ khó đòi) sẽ rất khó để đi vay ở ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác trong thời gian ít nhất từ 3 đến 5 năm kể từ thời điểm bạn trả nợ đầy đủ (gốc + lãi).

 

 Nguồn internet


Bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận bài viết

Dịch vụ Rút Tiền Thẻ Tín Dụng tại Hà Nội: GỌI NGAY08.5555.9595 để Rút Tiền Mặt Từ Thẻ Tín Dụng với chi phí thấp nhất thị trường chỉ từ 1.8%, phục vụ tận nơi 24/7, nhanh chóng & tiện lợi. An toàn và bảo mật.