Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV

 

 

 LỢI ÍCH

KHI  SỬ

DỤNG THẺ

     VớiThẻtíndụngBIDV, khách hàng cóthể:

-        Thanh toán hàng hoá dịch vụ tại hơn 30 triệu điểm có biểu tượng Visa, Mastercard ở hơn 230 nước (tại Việt Nam và nước ngoài).

-        Chi tiêu trước, trả tiền sau.

-        Tiêu dùng đơn giản, không phải mang tiền mặt

-        Giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.

-        Ưu đãi miễn lãi tối đa đến 45 ngày đối với giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ.

-        Sử dụng kênh thanh toán an toàn và bảo mật

-        Quản lý chi tiêu hiệu quả, an toàn thông qua tin nhắn, sao kê hàng tháng.

-        Được hưởng các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn.

-        Có thể tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng với tỷ lệ hoàn tiền cao cùng các phần quà giá trị.

 

 ĐẶC ĐIỂM

CƠ BẢN

-          Loại sản phẩm: Thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Visa hoặc Mastercard.

-          Công nghệ thẻ: Thẻ chip theo chuẩn EMV và thẻ từ, dập nổi.

-          Thời hạn hiệu lực thẻ: 3 năm

-          Số lượng thẻ phụ tối đa: 02 thẻ

-          Ngày sao kê: 01 ngày định kỳ trong tháng, tùy theo từng loại thẻ (ví dụ: Ngày sao kê của thẻ tín dụng BIDV Manchester United là ngày 10 hàng tháng, BIDV Visa Classic (Flexi) là ngày 15 hàng tháng, BIDV Mastercard Platinum là ngày 20 hàng tháng, BIDV Visa Gold (Precious) là ngày 25 hàng tháng).

 

 

 

 CÁCH SỬ DỤNG THẺ

1.    Hạn mức tín dụng: từ 10 triệu đồng trở lên

2.    Điều kiện cấp hạn mức tín dụng thẻ: sử dụng 1 trong 3 hình thức sau

+       Đảm bảo bằng thu nhập: khách hàng có mức thu nhập bình quân hàng tháng chứng minh được từ 4 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được xem xét cấp hạn mức tín dụng thẻ.

+       Đảm bảo bằng tài sản: khách hàng cầm cố/thế chấp các tài sản bảo đảm theo quy định của BIDV để được xem xét cấp hạn mức tín dụng thẻ.

+       Đảm bảo kết hợp 2 hình thức bằng thu nhập và bằng tài sản.

3.    Các loại tài sản có thể sử dụng:

+       Bảo đảm bằng Tiền mặt ký quỹ, Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm do BIDV và các tổ chức khác phát hành.

+       Bảo đảm bằng Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng trên đất đang thế chấp tại BIDV.

+       Bảo đảm bằng Ô tô mới hoặc đã qua sử dụng đang thế chấp tại BIDV

4.    Thay đổi hạn mức tín dụng:

+       Định kỳ hàng năm BIDV sẽ đánh giá lại hạn mức tín dụng của khách hàng và chủ động điều chỉnh phù hợp.

+       Khách hàng muốn thay đổi hạn mức tín dụng (tăng hoặc giảm) có thể gửi Đơn đề nghị đến BIDV tại bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ xem xét và chấp thuận nếu yêu cầu hợp lệ.

 

 

 

 

 

 

 HẠN MỨC

TÍN DỤNG

1.    Kích hoạt thẻ:  Thẻ của khách hàng sẽ được kích hoạt ngay khi khách hàng nhận được thẻ và ký trên Phiếu xác nhận. Trường hợp sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục trên song thẻ của khách hàng chưa được kích hoạt, đề nghị liên hệ với Cán bộ khách hàng tại Chi nhánh phát hành thẻ.

2.    Kênh chấp nhận thẻ:

+ Tại ATM của BIDV:

·         Đổi PIN

·         Ứng tiền mặt

·         Vấn tin hạn mức tín dụng

+ Tại POS của BIDV:

·         Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

·         Ứng tiền mặt

·         Giao dịch hủy/điều chỉnh, đặt cọc

+ Tại ATM ngân hàng khác có biểu tượng Visa, MasterCard

·        Ứng tiền mặt.

·        Vấn tin hạn mức tín dụng (nếu Ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ).

+ Tại POS ngân hàng khác có biểu tượng Visa, MasterCard :

·         Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

·        Ứng tiền mặt (nếu Ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ).

·        Giao dịch refund (nếu Ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ)

·        Giao dịch đặt cọc (nếu Ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ)

+ Tại các website Thương mại điện tử chấp nhận thanh toán thẻ Visa, MasterCard: Thanh toán trực tuyến tiền hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: Khách hàng cần đăng ký với BIDV để được phép thực hiện/ khóa giao dịch thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 THANH TOÁN

THẺ TÍN DỤNG

 

1.      Sao kê tài khoản thẻ tín dụng: hàng tháng, khách hàng sẽ nhận được Sao kê tài khoản thẻ tín dụng qua (1) Địa chỉ thư điện tử của Chủ thẻ chính hoặc (2) Địa chỉ thư tín của Chủ thẻ chính. Sao kê thẻ tín dụng sẽ thông báo cho khách hàng tối thiểu các thông tin sau:

 

SAO KÊ TÀI KHOẢN THẺ TÍN DỤNG/ CREDIT CARD STATEMENT

Ngày sao kê/ Statement Date: <Ngày sao kê>.

Nơi gửi/From:                  Trung tâm Thẻ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV Card Center

 

Số thẻ/Card Number:        <số thẻ>

Số dư đầu kỳ/Opening Balance

< số tiền >

Hạn mức tín dụng/Credit limit

< số tiền>

Số dư cuối kỳ/Closing Balance

< số tiền >

Hạn mức tín dụng còn lại/
Available credit limit

< số tiền >

Số tiền thanh toán tối thiểu/Minimum  due

< số tiền>

Ngày đến hạn thanh toán/Due Date

<ngày đến hạn >

 

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:        < số tiền >

Ngày giao dịch

Trans. Date

Ngày hệ thống 
Posting Date

Mô tả 
Description

Số tham chiếu

 

Ref No

Số tiền giao dịch gốc 
Original amount

Ghi nợ
 Debit amount ( VND)

Ghi có
 Credit amount (VND)

[số thẻ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[số thẻ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:         < số tiền >

Quý khách vui lòng thanh toán chậm nhất trước/Please make payment lastest on  < ngày đến hạn > . Trường hợp Quý khách đăng ký hình thức thanh toán tự động, chúng tôi sẽ thực hiện trích nợ tự động từ tài khoản tiền gửi của Quý khách tại BIDV trước 13h ngày đến hạn thanh toán. In the event of autopayment, your bank account at BIDV will be directly debited before 13h00 on due date.

Lãi suất kỳ hiện tại của Quý khách là < lãi suất %/năm>. Lãi suất áp dụng cho Quý khách trong kỳ tới là  < lãi suất %/năm >.  Your current interest rates is < lãi suất %/year>. Your interest rates will be < lãi suất %/year> in the next cycle.

Quý khách vui lòng kiểm tra bản sao kê này ngay khi nhận được. Nếu không có thông báo nào về sự sai lệch trong vòng 15 ngày kể từ ngày sao kê, các thông tin thể hiện ở đây được coi là chính xác. Please examine this statement immediately. If no discrepancy is reported within 15 days from statement date, the account will be considered as correct.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng ! Thank you.

 

Trong đó:

-          Số dư đầu kỳ: Dư nợ được chuyển tiếp từ Sao kê kỳ trước của khách hàng

-          Hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng của khách hàng được cấp bởi BIDV. Hạn mức tín dụng này bao gồm cả hạn mức tín dụng của thẻ phụ (nếu có).

-          Số dư cuối kỳ: Tổng dư nợ của khách hàng, bao gồm giá trị các giao dịch mua hàng phát sinh trong kỳ, giao dịch rút tiền mặt, tiền lãi, tiền phạt, phí…vào ngày lập sao kê.

-          Hạn mức tín dụng còn lại: Hạn mức còn có thể tiếp tục sử dụng tại ngày lập sao kê.

-          Số tiền thanh toán tối thiểu: Số tiền tối thiểu khách hàng cần phải thanh toán trước hoặc vào ngày đến hạn.

-          Ngày đến hạn thanh toán: Ngày cuối cùng để khách hàng thanh toán Số dư nợ (hoặc ít nhất là Số tiền thanh toán tối thiểu) mà không bị tính phí chậm thanh toán.

-          Lãi suất thẻ tín dụng (%/năm): Lãi suất áp dụng cho thẻ tín dụng của khách hàng tính theo %/năm và được thông báo tới khách hàng theo từng thời kỳ.

-          Chi tiết các giao dịch trong khoảng thời gian nêu trong Sao kê tài khoản thẻ tín dụng.

2.      Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: tất cả các loại thẻ tín dụng của BIDV đều áp dụng tỷ lệ thanh toán tối thiểu là 5% Số dư cuối kỳ.

3.       Các kênh thanh toán dư nợ thẻ tín dụng:

-          Thanh toán tại quầy: Thanh toán tại quầy giao dịch tại các Chi nhánh BIDV thông qua phương thức thức nộp tiền mặt, ủy nhiệm chi.

-          Thanh toán tự động: Thanh toán nợ thông qua phương thức thu nợ tự động: Tài khoản thanh toán tự động là là tài khoản có tính năng giống với tài khoản tiền gửi thanh toán không kì hạn (tài khoản CA (có tính hạn mức thấu chi), SA,…), loại tiền tệ là VNĐ. Hàng tháng, từ ngày thứ 8 sau ngày sao kê, BIDV sẽ thực hiện thu nợ tự động từ các tài khoản theo tỉ lệ thanh toán tự động khách hàng đăng kí.

+ Đăng kí nhiều tài khoản thanh toán tự động: Khách hàng được đăng kí tối đa bốn tài khoản để thanh toán sao kê tự động hàng tháng.

+ Tính năng tận thu tài khoản vào ngày đến hạn thanh toán: Vào ngày đến hạn thanh toán, trường hợp một trong các tài khoản của khách hàng không đủ số tiền khách hàng đăng ký trích nợ tự động, BIDV sẽ thực hiện trừ tiền từ tài khoản có số dư khả dụng cao nhất.

+ Gửi email, tin nhắn thông báo kết quả thanh toán nợ tự động 01 ngày trước ngày đến hạn thanh toán: Các trường hợp có kết quả thanh toán nợ tự động không thành công do không đủ tiền, tài khoản không hợp lệ… sẽ được chương trình gửi email thông báo tới khách hàng qua địa chỉ hòm thư điện tử hoặc số điện thoại di động khách hàng đăng kí.

-          Thanh toán chuyển khoản: Thanh toán nợ thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Ngân hàng bất kỳ.

+ Trường hợp khách hàng chuyển khoản từ tài khoản của các Ngân hàng tại Việt Nam qua các kênh IBMB/Mobile banking (trừ hệ thống IBMB và Mobile banking của BIDV)/Trực tiếp tại quầy:

Khách hàng lập chứng từ ghi rõ:

ü  Tên tài khoản thụ hưởng: Tên chủ thẻ chính.

ü  Số tiền chuyển: Số tiền theo thông báo trên Sao kê thẻ Tín dụng của khách hàng.

ü  Số tài khoản: Số thẻ của khách hàng (16 chữ số trên thẻ tín dụng BIDV của khách hàng).

ü  Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) (ghi rõ Chi nhánh phát hành thẻ (nếu có thể)).

ü  Nội dung chuyển tiền: Thanh toán thẻ Tín dụng

+ Trường hợp khách hàng chuyển khoản từ tài khoản của các Ngân hàng tại nước ngoài qua hệ thống SWIFT:

Khách hàng lập chứng từ ghi rõ:

ü  Beneficiary’s name: Tên chủ thẻ chính/Cardholder Name.

ü  Amount: Số tiền theo thông báo trên Sao kê thẻ Tín dụng của khách hàng/Amount on Credit Card Statement.

ü  Account’s No.: Số thẻ của khách hàng/Card Number (16 chữ số trên thẻ tín dụng BIDV của khách hàng/16 digit number on BIDV’s credit card).

ü  Bank’s name: Bank for Investment & Development of Vietnam  (BIDV) (ghi rõ Chi nhánh phát hành thẻ (nếu có thể)).

ü  Nội dung chuyển tiền: Thanh toán thẻ Tín dụng/Payment for credit card

 

 

PHÍ

Các loại phí của thẻ tín dụng BIDV được thông báo chi tiết trong Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế. Mức phí của từng loại thẻ tín dụng có thể khác nhau và được BIDV quy định theo từng thời kỳ. Các loại phí này thường được áp dụng theo các loại sau:

+       Phí quản lý thẻ (phí thường niên,..)

+       Phí giao dịch (phí rút tiền mặt tại ATM/POS,..)

+       Phí liên quan đến tín dụng (phí chậm thanh toán,..)

Biểu phí mới nhất có thể được tham khảo tại trang web: www.bidv.com.vn hoặc tại các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của BIDV theo số 1900.9247.

 

 

 

 

 

 LÃI

1.      Nguyên tắc tính lãi:

-        Đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ: lãi được tính nếu Số dư cuối kỳ không được thanh toán toàn bộ vào Ngày đến hạn thanh toán hàng tháng.

-        Đối với các giao dịch rút tiền mặt hoặc giao dịch tương đương rút tiền mặt (chuyển tiền, mua séc du lịch, mua thẻ trả trước,..): lãi được tính từ ngày thực hiện giao dịch cho tới khi toàn bộ giá trị giao dịch được thanh toán đầy đủ. Không áp dụng thời hạn miễn lãi với các giao dịch này.

2.      Thời hạn miễn lãi

-        Với thẻ tín dụng BIDV, khách hàng được hưởng miễn lãi tối đa 45 ngày đối với giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ.

-        Ví dụ: Khách hàng sử dụng thẻ BIDV Visa Gold, ngày sao kê hàng tháng là ngày 25. Nếu khách hàng thực hiện giao dịch mua hàng vào ngày 26/10 thì Ngày đến hạn thanh toán của khách hàng là 10/12 và khách hàng được miễn lãi trong 45 ngày. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực hiện giao dịch mua hàng vào ngày 9/11 thì Ngày đến hạn thanh toán của khách hàng vẫn là 10/12 và khách hàng được miễn lãi ít hơn 45 ngày.

3.      Cách tránh bị tính lãi:

-        Nếu khách hàng đã thanh toán đầy đủ Số dư cuối kỳ theo thông báo tại Sao kê tài khoản thẻ tín dụng trước/vào Ngày đến hạn thanh toán. Không sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc quy đổi tiền mặt.

 

 

 

 

 CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1.    Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của BIDV: Trung tâm Chăm sóc khách hàng 24/7 của BIDV

-        E-mail: 

bidv247@bidv.com.vn

 

-        Điện thoại: 1900.9247 (chủ thẻ ở trong nước) hoặc +84 4 22200588 (chủ thẻ ở nước ngoài).

2.    Dịch vụ Tích lũy điểm thưởng

Khi khách hàng thực hiện chi tiêu mua sắm hàng hóa dịch vụ bằng các loại thẻ tín dụng của BIDV, khách hàng sẽ tích lũy được số điểm thưởng tương đương với doanh số giao dịch của mình và được BIDV quy đổi thành tiền thưởng hoặc dặm thưởng của Vietnam Airlines và hoàn trả vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản Bông sen vàng (GLP) của khách hàng căn cứ theo chính sách của BIDV từng thời kỳ.

3.    Dịch vụ Ngân hàng điện tử (IBMB) và Tin nhắn (BSMS)

Mặc định cung cấp khi khách hàng đăng ký phát hành thẻ tín dụng (khách hàng có quyền từ chối sử dụng dịch vụ) và được hưởng các chương trình miễn phí thường niên/miễn phí dịch vụ tùy theo từng thời kỳ và loại thẻ. Ví dụ: Chủ thẻ tín dụng BIDV Mastercard Platinum được miễn phí SMS Token, phí thường niên của dịch vụ IBMB và miễn phí dịch vụ BSMS trong toàn bộ thời gian sử dụng thẻ.

4.      Dịch vụ bảo hiểm chủ thẻ tín dụng:

BIDV kết hợp với các công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam như Tổng Công ty bảo hiểm BIDV (BIC) và Công ty TNHH Bảo hiểm ACE (Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam) cung cấp miễn phí dịch vụ Bảo hiểm cho chủ thẻ BIDV VISA Gold và BIDV Visa/MasterCard Platinum/Visa Premier, cụ thể:

a)      BIDV Visa Gold (BIC Card Shield) (*)

Quyền lợi

Số tiền bảo hiểm (VND)

Q/L 1 - Bảo hiểm rút tiền ATM

5 triệu/vụ - 10 triệu/năm

Q/L 2 - Bảo hiểm tư trang chuyến đi

5 triệu/vụ - 20 triệu/năm

Q/L 3 - Bảo hiểm giao dịch gian lận

5 triệu/vụ - 20 triệu/năm

Q/L 4 - Bảo hiểm thất lạc ví

5 triệu/vụ - 20 triệu/năm

Q/L 5 - Bảo hiểm mua sắm

5 triệu/vụ - 20 triệu/năm

 (*):Áp dụng với thẻ phát hành trước 01/05/2017 (theo ngày ghi nhận trên hệ thống BIDV).

Thời hạn hiệu lực bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày phát hành thẻ và tối đa đến 30/04/2018.

 

b)      BIDV Visa/MasterCard Platinum/Visa Premier (Bảo hiểm du lịch tòan cầu ACE)

Quyền lợi

Số tiền bảo hiểm tối đa

Hành lý cá nhân bao gồm máy tính xách tay

10.500.000

Hành lý đến chậm

10.500.000

Chuyến đi bị trì hoãn

10.500.000

Tử vong và thương tật do tai nạn

10.500.000.000

Toàn bộ các quyền lợi của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng nếu xảy ra do nguyên nhân bởi các hành động khủng bố khi chủ thẻ ở nước ngoài.

(*) Chi tiết quy tắc bảo hiểm và quy trình yêu cầu bồi thường của chủ thẻ Visa Platinum và MasterCard Platinum, truy cập www.bidvcard.com.vn hoặc liên hệ 19009247.

5.    Ưu đãi chơi Golf

MIỄN PHÍ RA SÂN cho chủ thẻ BIDV Visa Platinum khi chơi golf vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 tại các sân golf dưới đây khi đặt chơi qua Hotline 08 38240 578 hoặc email tới inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com(Đặt hẹn trước 3h chiều và trước khi chơi ít nhất 2 ngày làm việc).

·        Chi Linh Star Golf & Country Club (Chi Linh, Hai Duong)

·        King’s Island Golf Club (Son Tay, Hanoi)

·        Montgomerie Links Golf Club (Dien Ban, Quang Nam)

·        Vietnam Golf & Country Club (District 9, Ho Chi Minh City)

·        Long Thanh Golf Club (Long Thanh, Dong Nai)

·        Bo Chang Dong Nai Golf Club (Trang Bom, Dong Nai)

6.    Dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp (theo dịch vụ GCAS của VISA):

Là dịch vụ mặc định do VISA cung cấp cho chủ thẻ BIDV VISA Gold khi chủ thẻ đi du lịch, công tác nước ngoài gặp trường hợp khẩn cấp, cụ thể: 

-       Dịch vụ cung cấp:

+       Dịch vụ Hỗ trợ thông tin chủ thẻ: Khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ các thông tin danh sách địa điểm ATM chấp nhận thẻ VISA, hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản thẻ…

+       Thông báo mất thẻ khẩn cấp.

+       Ứng tiền mặt khẩn cấp.

-       Cách thức thực hiện: Để yêu cầu cung cấp dịch vụ, chủ thẻ BIDV VISA Gold:

+        Gọi điện đến BIDV theo số: +84 4 22200588

+        Gọi điện thoại đến VISA theo danh sách các số điện thoại của dịch vụ GCAS tại từng nước. Trong trường hợp nước chủ thẻ đang ở không có số điện thoại miễn phí của dịch vụ GCAS, chủ thẻ có thể gọi đến số điện thoại chịu phí (call collect) 410-581-9994.

7.    Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng toàn cầu của MasterCard (MasterCard Global Service). Là dịch vụ mặc định do MasterCard cung cấp cho chủ thẻ BIDV MasterCard Platinum khi chủ thẻ đi du lịch, công tác ở nước ngoài gặp trường hợp khẩn cấp, cụ thể:

-       Dịch vụ cung cấp:

·        Dịch vụ Hỗ trợ thông tin chủ thẻ: Khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ các thông tin danh sách địa điểm ATM chấp nhận thẻ MasterCard, hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản thẻ,…

·        Dịch vụ Thông báo thẻ mất cắp/ thất lạc.

-       Cách thức thực hiện:

·        Chủ thẻ gọi đến số điện thoại BIDV theo số: +84 4 22200588.

·        Chủ thẻ ở nước ngoài có thể gọi điện đến số điện thoại miễn phí cước gọi tại nước đó do MasterCard cung cấp. Trong trường hợp nước đó không có số điện thoại miễn phí cước gọi của MasterCard, chủ thẻ có thể gọi đến số điện thoại của Trung tâm hỗ trợ MasterCard tại Mỹ 1-636-722-7211.

Lưu ý: Các dịch vụ GTGT áp dụng cho từng loại thẻ sẽ theo thông báo của Ngân hàng từng thời kỳ.

 


Bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận bài viết

Dịch vụ Rút Tiền Thẻ Tín Dụng tại Hà Nội: GỌI NGAY08.5555.9595 để Rút Tiền Mặt Từ Thẻ Tín Dụng với chi phí thấp nhất thị trường chỉ từ 1.8%, phục vụ tận nơi 24/7, nhanh chóng & tiện lợi. An toàn và bảo mật.